Vannlokalitet: Barlindbekken, BAR


Vannlokalitetskode:
009-63635

Parameter Start Siste måling Medium Tidslinje for måleverdier
19892019
Fargetall 16.06.2014 28.08.2018 Ferskvann Vis detaljer
Forsuringsindeks påvekstalger artssammensetning 17.09.2018 17.09.2018 Ferskvann Vis detaljer
Fosfat (filtrert) 18.05.2016 23.08.2017 Ferskvann Vis detaljer
Fosfat (ufiltrert) 16.06.2014 28.08.2018 Ferskvann Vis detaljer
Jern 15.09.2014 15.09.2014 Ferskvann Vis detaljer
Kalsium 16.06.2014 20.08.2015 Ferskvann Vis detaljer
Konduktivitet 16.06.2014 28.08.2018 Ferskvann Vis detaljer
pH 16.06.2014 28.08.2018 Ferskvann Vis detaljer
Relativ forekomst mikroskopisk begroing (skala) 17.09.2018 17.09.2018 Ferskvann Vis detaljer
Suspendert tørrstoff 23.05.2017 28.08.2018 Ferskvann Vis detaljer
Termotolerante koliforme bakterier 16.06.2014 28.08.2018 Ferskvann Vis detaljer
Totalfosfor 16.04.2014 28.08.2018 Ferskvann Vis detaljer
Totalnitrogen 16.06.2014 28.08.2018 Ferskvann Vis detaljer
Totalt organisk karbon (TOC) 16.06.2014 28.08.2018 Ferskvann Vis detaljer
Trofiindeks påvekstalger artssammensetning 12.08.2015 17.09.2018 Ferskvann Vis detaljer
Turbiditet 16.06.2014 28.08.2018 Ferskvann Vis detaljer