Vannlokalitet: Vardetjern


Vannlokalitetskode:
009-49303

Parameter Start Siste måling Medium Tidslinje for måleverdier
19892019
Artsforekomst 31.12.1999 31.12.1999 Ferskvann Vis detaljer
Fargetall 05.09.1988 17.11.1997 Ferskvann Vis detaljer
Kalsium 05.09.1988 17.11.1997 Ferskvann Vis detaljer
Konduktivitet 05.09.1988 17.11.1997 Ferskvann Vis detaljer
Labilt aluminium 05.09.1988 17.11.1997 Ferskvann Vis detaljer
pH 05.09.1988 17.11.1997 Ferskvann Vis detaljer
Reaktivt aluminium 05.09.1988 17.11.1997 Ferskvann Vis detaljer
Total alkalitet 05.09.1988 17.11.1997 Ferskvann Vis detaljer