Laster data...
(dette kan ta noe tid)

Vannlokalitet: Stokken-området; Region VI, syd - Haltenbanken (1)


Vannlokalitetskode:
03.21-38670

Parameter Start Siste måling Medium Tidslinje for måleverdier
19912021
1,1,2,2-Tetrakloreten 21.10.2011 21.10.2011 Biota lever Vis detaljer
1,1,2-Trikloreten 21.10.2011 21.10.2011 Biota lever Vis detaljer
1,2,5,6,9,10-HBCDD 01.08.2005 21.10.2011 Biota lever Vis detaljer
1,2-dikloretan 21.10.2011 21.10.2011 Biota lever Vis detaljer
1H,1H,2H,2H-perfluoroktansulfonsyre (6:2 FTS) 21.10.2011 21.10.2011 Biota lever Vis detaljer
4-n-Nonylfenol 21.10.2011 21.10.2011 Biota lever Vis detaljer
4-tert-Oktylfenol 21.10.2011 21.10.2011 Biota lever Vis detaljer
a-HBCDD 30.09.2011 30.09.2011 Biota lever Vis detaljer
a-HCH 07.02.1994 30.09.2011 Biota lever Vis detaljer
a-HCH 07.02.1994 08.10.2005 Biota muskelvev Vis detaljer
Aldrin 21.10.2011 21.10.2011 Biota lever Vis detaljer
alfa-Endosulfan 21.10.2011 21.10.2011 Biota lever Vis detaljer
Arsen 30.09.2011 30.09.2011 Biota lever Vis detaljer
Atrazin 21.10.2011 21.10.2011 Biota lever Vis detaljer
Benzen 21.10.2011 21.10.2011 Biota lever Vis detaljer
b-HBCDD 30.09.2011 30.09.2011 Biota lever Vis detaljer
Bis[2-etylheksyl]ftalat 01.08.2005 21.10.2011 Biota lever Vis detaljer
Bly 07.02.1994 30.09.2011 Biota lever Vis detaljer
Dieldrin 21.10.2011 21.10.2011 Biota lever Vis detaljer
Diklormetan 21.10.2011 21.10.2011 Biota lever Vis detaljer
Diuron 21.10.2011 21.10.2011 Biota lever Vis detaljer
Endrin 21.10.2011 21.10.2011 Biota lever Vis detaljer
Fettinnhold 27.10.2009 30.09.2011 Biota lever Vis detaljer
g-HBCDD 30.09.2011 30.09.2011 Biota lever Vis detaljer
Heksaklorbenzen 07.02.1994 30.09.2011 Biota lever Vis detaljer
Heksaklorbenzen 07.02.1994 08.10.2005 Biota muskelvev Vis detaljer
Heksaklorbutadien 21.10.2011 21.10.2011 Biota lever Vis detaljer
HpCDD (D73) 21.10.2011 21.10.2011 Biota lever Vis detaljer
HpCDF (F131) 21.10.2011 21.10.2011 Biota lever Vis detaljer
HpCDF (F134) 21.10.2011 21.10.2011 Biota lever Vis detaljer
HxCDD (D66) 21.10.2011 21.10.2011 Biota lever Vis detaljer
HxCDD (D67) 21.10.2011 21.10.2011 Biota lever Vis detaljer
HxCDD (D70) 21.10.2011 21.10.2011 Biota lever Vis detaljer
HxCDF (F118) 21.10.2011 21.10.2011 Biota lever Vis detaljer
HxCDF (F121) 21.10.2011 21.10.2011 Biota lever Vis detaljer
HxCDF (F124) 21.10.2011 21.10.2011 Biota lever Vis detaljer
HxCDF (F130) 21.10.2011 21.10.2011 Biota lever Vis detaljer
Isodrin 21.10.2011 21.10.2011 Biota lever Vis detaljer
Isoproturon 21.10.2011 21.10.2011 Biota lever Vis detaljer
Kadmium 07.02.1994 30.09.2011 Biota lever Vis detaljer
Klorfenvinfos 21.10.2011 21.10.2011 Biota lever Vis detaljer
Klorpyrifos 21.10.2011 21.10.2011 Biota lever Vis detaljer
Kobber 07.02.1994 30.09.2011 Biota lever Vis detaljer
Kobolt 30.09.2011 30.09.2011 Biota lever Vis detaljer
Kortkjedete klorparafiner (C10-13) 21.10.2011 21.10.2011 Biota lever Vis detaljer
Krom 30.09.2011 30.09.2011 Biota lever Vis detaljer
Kvikksølv 07.02.1994 30.09.2011 Biota muskelvev Vis detaljer
Lindan (g-HCH) 07.02.1994 30.09.2011 Biota lever Vis detaljer
Lindan (g-HCH) 07.02.1994 08.10.2005 Biota muskelvev Vis detaljer
Mellomkjedete klorparafiner (C14-17) 21.10.2011 21.10.2011 Biota lever Vis detaljer
Nikkel 30.09.2011 30.09.2011 Biota lever Vis detaljer
OCDD (D75) 21.10.2011 21.10.2011 Biota lever Vis detaljer
OCDF (F135) 21.10.2011 21.10.2011 Biota lever Vis detaljer
Oktaklorstyren 30.09.2011 30.09.2011 Biota lever Vis detaljer
PBDE100 01.08.2005 21.10.2011 Biota lever Vis detaljer
PBDE138 27.10.2009 30.09.2011 Biota lever Vis detaljer
PBDE153 27.10.2009 30.09.2011 Biota lever Vis detaljer
PBDE154 27.10.2009 30.09.2011 Biota lever Vis detaljer
PBDE183 27.10.2009 30.09.2011 Biota lever Vis detaljer
PBDE196 27.10.2009 30.09.2011 Biota lever Vis detaljer
PBDE209 01.08.2005 21.10.2011 Biota lever Vis detaljer
PBDE28 27.10.2009 30.09.2011 Biota lever Vis detaljer
PBDE47 01.08.2005 21.10.2011 Biota lever Vis detaljer
PBDE49 30.09.2011 30.09.2011 Biota lever Vis detaljer
PBDE66 30.09.2011 30.09.2011 Biota lever Vis detaljer
PBDE71 27.10.2009 30.09.2011 Biota lever Vis detaljer
PBDE85 27.10.2009 30.09.2011 Biota lever Vis detaljer
PBDE99 01.08.2005 21.10.2011 Biota lever Vis detaljer
PCB101 07.02.1994 08.10.2005 Biota muskelvev Vis detaljer
PCB101 07.02.1994 27.10.2009 Biota lever Vis detaljer
PCB105 07.02.1994 30.09.2011 Biota lever Vis detaljer
PCB105 07.02.1994 08.10.2005 Biota muskelvev Vis detaljer
PCB118 07.02.1994 08.10.2005 Biota muskelvev Vis detaljer
PCB118 07.02.1994 30.09.2011 Biota lever Vis detaljer
PCB138 07.02.1994 08.10.2005 Biota muskelvev Vis detaljer
PCB138 07.02.1994 30.09.2011 Biota lever Vis detaljer
PCB153 07.02.1994 30.09.2011 Biota lever Vis detaljer
PCB153 07.02.1994 08.10.2005 Biota muskelvev Vis detaljer
PCB156 07.02.1994 08.10.2005 Biota muskelvev Vis detaljer
PCB156 07.02.1994 30.09.2011 Biota lever Vis detaljer
PCB180 07.02.1994 30.09.2011 Biota lever Vis detaljer
PCB180 07.02.1994 08.10.2005 Biota muskelvev Vis detaljer
PCB209 07.02.1994 30.09.2011 Biota lever Vis detaljer
PCB209 07.02.1994 08.10.2005 Biota muskelvev Vis detaljer
PCB28 07.02.1994 30.09.2011 Biota lever Vis detaljer
PCB28 07.02.1994 08.10.2005 Biota muskelvev Vis detaljer
PCB52 07.02.1994 30.09.2011 Biota lever Vis detaljer
PCB52 07.02.1994 08.10.2005 Biota muskelvev Vis detaljer
PeCDD (D54) 21.10.2011 21.10.2011 Biota lever Vis detaljer
PeCDF (F114) 21.10.2011 21.10.2011 Biota lever Vis detaljer
PeCDF (F94) 21.10.2011 21.10.2011 Biota lever Vis detaljer
Pentaklorbenzen 07.02.1994 30.09.2011 Biota lever Vis detaljer
Pentaklorbenzen 07.02.1994 08.10.2005 Biota muskelvev Vis detaljer
Pentaklorfenol 21.10.2011 21.10.2011 Biota lever Vis detaljer
Perfluorbutansulfonsyre (PFBS) 27.10.2009 21.10.2011 Biota lever Vis detaljer
Perfluordekansyre (PFDA) 21.10.2011 21.10.2011 Biota lever Vis detaljer
Perfluorheksansulfonsyre (PFHxS) 21.10.2011 21.10.2011 Biota lever Vis detaljer
Perfluorheksansyre (PFHxA) 27.10.2009 21.10.2011 Biota lever Vis detaljer
Perfluorheptansyre (PFHpA) 27.10.2009 21.10.2011 Biota lever Vis detaljer
Perfluornonansyre (PFNA) 27.10.2009 21.10.2011 Biota lever Vis detaljer
Perfluoroktansulfonamid (PFOSA) 27.10.2009 30.09.2011 Biota lever Vis detaljer
Perfluoroktansulfonsyre (PFOS) 27.10.2009 21.10.2011 Biota lever Vis detaljer
Perfluoroktansyre (PFOA) 27.10.2009 21.10.2011 Biota lever Vis detaljer
Perfluorpentansyre (PFPeA) 21.10.2011 21.10.2011 Biota lever Vis detaljer
pp'-DDD 07.02.1994 08.10.2005 Biota muskelvev Vis detaljer
pp'-DDD 07.02.1994 30.09.2011 Biota lever Vis detaljer
pp'-DDE 07.02.1994 08.10.2005 Biota muskelvev Vis detaljer
pp'-DDE 07.02.1994 30.09.2011 Biota lever Vis detaljer
pp'-DDT 08.10.2005 08.10.2005 Biota muskelvev Vis detaljer
pp'-DDT 08.10.2005 30.09.2011 Biota lever Vis detaljer
Simazin 21.10.2011 21.10.2011 Biota lever Vis detaljer
Sink 07.02.1994 30.09.2011 Biota lever Vis detaljer
TCDD (D48) 21.10.2011 21.10.2011 Biota lever Vis detaljer
TCDF (F83) 21.10.2011 21.10.2011 Biota lever Vis detaljer
Tetrabrombisfenol A 01.08.2005 21.10.2011 Biota lever Vis detaljer
Totalt tørrstoff 27.10.2009 30.09.2011 Biota muskelvev Vis detaljer
Totalt tørrstoff 01.08.2005 21.10.2011 Biota lever Vis detaljer
Trifluralin 21.10.2011 21.10.2011 Biota lever Vis detaljer
Triklormetan 21.10.2011 21.10.2011 Biota lever Vis detaljer
Vanadium 30.09.2011 30.09.2011 Biota lever Vis detaljer